När Draknästet gjorde comeback på SVT i augusti 2021, tio år efter att det sista avsnittet sändes i kanalen, var det många som satt bänkade. Programmet går ut på att entreprenörer får pitcha sin företagsidé för en grupp riskkapitalister, de så kallade drakarna. Om någon av drakarna gillar idén, investerar de i företaget, med sina egna pengar.

Behörighet, ställningsfullmakt, ansvarsbegränsning, fastighet, banktjänsteman, personlig betalningsansvarig

Förfarandet med investerare eller så kallade riskkapitalister, som investerar i startups, är inte någonting nytt. Det sker hela tiden, men i programmet Draknästet är det rekordkort betänketid för investeraren och snabba bud för entreprenören att ta ställning till. I verkligheten ser det sällan ut så här. Man tar betydligt längre tid på sig, och framförallt, går man i detalj igenom alla avtal innan man signerar och slutgiltigt beslutar sig för att göra affär.

Det juridiska perspektivet

Ur ett rent juridiskt perspektiv väcker programmet en hel del frågor. Det träffas muntliga avtal mellan entreprenörer och investerare där investeraren går in med x antal kronor i utbyte mot x antal procent av företaget. Här får vi förutsätta att man inför programmet gjort grundliga värderingar av företaget. Vi ska nu gå igenom vilka frågor som kan dyka upp efter att man sett på Draknästet och hur vi på Rättsakuten kan hjälpa er som startups med allt som rör juridisk rådgivning. 

Storytels resa genom Draknästet

Ett av de mer kända bolagen idag, som syntes i Draknästet för över 10 år sedan, är Storytel. Då var bolaget ett litet företag som i spåren av finanskrisen hotades av konkurs. Efter många om och men lyckades grundaren Jonas Tellander övertyga draken Richard Båge att gå in med en miljon kronor i utbyte mot 10% av bolaget. Idag är Storytel på börsen med ett börsvärde på över 14 miljarder kronor! Även om detta är ett extremfall visar det vilken resa startups kan göra med rätt investerare i ryggen.

Drakarna besitter olika kompetenser och erfarenheter

I Draknästet får vi lära oss en av flera viktiga aspekter att ta hänsyn till när man som startup väljer vilken investerare man vill samarbeta med. Ibland är det så lyckosamt för entreprenören att denne får flera olika bud att välja mellan. Då blir det ofta mycket tydligt hur viktigt det är med riskkapitalistens samlade erbjudande. Vad kan man erbjuda utöver pengarna? 

Drakarna i Draknästet besitter alla olika kompetenser och har olika erfarenheter. När dom går in med pengar i ett projekt så blir dom även rådgivare och till viss del beslutsfattare i företaget. Beroende på hur stor andel av företaget som draken lägger beslag på desto mer inflytelserik blir investeraren i företaget. Här är det alltså viktigt att göra en avvägning och se vilken av investerarna som kan bidra med mest kunskap till bolaget. Kanske har investeraren rent av erfarenhet från den bransch ni verkar i? En sådan aspekt kan då väga tungt. 

Så värderar drakarna en startup

Drakarna verkar snabbt bilda sig en uppfattning om de företagsidéer och uppfinningar som presenteras i Draknästet. Det är mycket man behöver väga in när man uppskattar ett värde av ett nystartat bolag. 

Man behöver se om det finns några immateriella tillgångar såsom ett varumärke, en uppfinning eller teknik som på något sätt kan värderas i pengar. Har man ett patent så är detta mycket bra att utgå ifrån.

Skapa patent för ditt verk

Om ni som startup tittat på Draknästet och blivit inspirerade att själva söka finansiering för ert bolag, börja då med att undersöka möjligheten att patentera er uppfinning eller lösning. Vissa startups bygger inte på någon uppfinning och då är patent inte aktuellt. Men om ni skapat något unikt som ni tror skulle kunna kopieras av andra, då behöver ni gå till patent och registreringsverket och söka skydd för er uppfinning. 

Vi på Rättsakuten hjälper er självklart med att skydda alla era immateriella tillgångar. Vi hjälper er med patentansökan och eventuella frågor gällande upphovsrätt, etc. 

När drakarna gör en exit

Drakarna i Draknästet såväl som investerare i startups, har ofta en plan för hur och när en exit ska göras. Det här kan man avtala om i samband med att man skriver ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är särskilt viktigt om man har flera aktörer i ett bolag där man dessutom har olika roller. 

Som ett exempel består en startup av en grundare, en medgrundare och eventuellt fler delägare och investerare. Vissa är operativa i bolaget, medan vissa är passiva ägare. En investerare eller i det här fallet, en drake, kommer med säkerhet vilja se till att grundaren förbinder sig att stanna i bolaget under en viss tid. Det kan ju vara så att det är grundaren som sitter på själva idéen och att det är grundarens engagemang och kunskaper som investeraren främst vill satsa på snarare än bolaget i sig. 

Vesting vad är det?

Här brukar man använda sig av någonting som kallas vesting. Vi har tidigare skrivit om vesting i samband med vår artikelserie om juridik för startups. Vesting gör det möjligt att ge investerare chansen att köpa grundarens aktier om denne drar sig ur bolaget innan en viss avtalad tid. Det här blir då en trygghet för investeraren då man vet att grundaren kommer ha incitament nog att bli kvar i bolaget. 

Efter en viss tid kommer investeraren att vilja realisera sin investering. Det här kallas för en exit och innebär helt enkelt att investeraren säljer tillbaka sina aktier till bolaget. Exit kan göras på flera olika sätt och när i tiden detta inträffar varierar också. Allt eftersom värdet på bolaget stiger blir också investerarens aktiepost mer värd. Som drake, eller riskkapitalist, vill man kliva in i ett tidigt skede i ett bolag, eller en startup, för att därmed kunna få maximal utveckling på sina pengar. 

Aktieägaravtalet innehåller många viktiga bestämmelser som man i detalj bör gå igenom när man tar fram ett nytt, eller gör förändringar i detta. 

Vi på Rättsakuten har långvarig erfarenhet av aktieägaravtal och vi har dessutom ett speciellt erbjudande för startups. Kontakta oss idag så berättar vi mer om startups och juridiken som rör företagsformen. 

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

[email protected]
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!