När du skriver ett testamente måste du följa vissa regler. Testamente är ett viktigt dokument och det finns flera regler som måste följas när du skriver det. Om du inte följer reglerna är testamentet inte giltigt. Det betyder att om inte kraven uppfylls är testamentet ogiltigt. Istället kommer ärvdabalkens bestämmelser om arv som finns i lagen tillämpas.

Tio skäl att skriva testamente.

Rättsakuten har tagit fram tio skäl till varför du ska skriva testamente.

1. Bestäm hur din egendom – kvarlåtenskap-  ska fördelas

En person som upprättar ett testamente är känd som en testator, och de som dör utan ett giltigt testamente gör sina efterlevande helt utlämnade åt ärvdabalkens regler om hur kvarlåtenskapen ska fördelas.  Det finns ingen garanti för att dessa statliga lagar kommer att överensstämma med dina önskemål. Det enklaste sättet att undvika detta problem är att upprätta ett testamente.

2. Bestäm vem som ska ta hand om dina minderåriga barn

Ett testamente låter dig bestämma vem som ska ta hand om dina minderåriga barn vid din död. Om du inte fattar detta beslut i ett testamente och barnets andra förälder inte bor eller är tillgänglig, kommer en domstol att utse en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kommer troligen att väljas bland dina familjemedlemmar. Du känner dock ditt barn bäst och har förmodligen bättre förutsättningar än en domstol att se till att ditt barn inte hamnar i fel händer.

3. Underlätta bouppteckningsprocessen

Bouppteckning är den första juridiska process som testamenten går igenom för att de skall godkännas eller klandras  av efterlevande. Begreppet bouppteckning syftar också mer allmänt på den första processen för att fördela ett dödsbo.

Tvärtemot vad många tror är upprättande av ett testamente inte alltid en långdragen eller dyr process. Detta beror mycket på omfattningen och värdet på din egendom. Som sagt, ett tydligt utarbetat testamente kan minimera förseningen. Till exempel, om en missnöjd familjemedlem “bestrider” fördelningen av kvarlåtenskapen för att de anser att de förtjänar en större del av din egendom, kan ditt testamente snabbt lösa tvisten i ett första skede.

4. Välj testamentsexekutor för att säkerställa att ditt testamente uppfylls

En testamentsexekutor som ska ta hand om förvaltningen av dödsboet och säkerställa att det som står i testamentet genomförs i verkligheten. Denna personen benämns testamentsexekutor.  Testamentsexekutorn får ansvaret för dödsboet tills dödsboet är avvecklat. Om du inte utser denna person i ett testamente kommer en domstol att utse en åt dig. Hur som helst är den här personen ansvarig för saker som att betala dina skulder, stänga dina bankkonton, avbryta dina kreditkort och fördela din egendom.

Det behöver inte sägas att detta är ett stort förtroendeuppdrag. Ett testamente gör att du kan utse någon du känner till ansvarsfull och kompetent. Många väljer familjemedlemmar som personliga företrädare. Detta är dock inte obligatoriskt och kanske inte alltid det bästa alternativet om du är orolig för familjekonflikter. En testamentsexekutor väljs ofta utöver en boutredningsman för att säkerställa arvets fördelning.

5. Välj en boutredningsman att fördela ditt arv

Om du inte väljer en boutredningsman kommer dina efterlevande sannolikt att välja den åt dig. En boutredningsman kan väljas gemensamt av dödsbodelägarna om de kommer överens om en. Om de inte kommer överens kan en dödsbodelägare välja att tingsrätten väljer en dödsbodelägare från en lista i den aktuella tingsrätten.  Detta kan var ett mindre lyckat drag eftersom inte alla boutredningsmän är lika duktiga.

6. Ta bort personer som du inte vill ska få din egendom

Återigen, om du inte upprättar ett testamente  kommer en boutredningsman att fördela din egendom enligt ärvdabalken. Dessa lagar skapar en arvshierarki bland dina efterlevande släktingar (kända som dina arvingar) som kanske inte återspeglar det mest aktuella läget mellan dig och dina familjemedlemmar.

Ett testamente ger en möjlighet att specifikt inkludera personer (kända som förmånstagare) som ärvdabalken annars skulle utelämna. Det låter dig också ta bort arvingar som annars skulle inkluderas. Se till att dina instruktioner är tydliga och omisskännligt för att hjälpa till att tysta familjekonflikter på vägen.

7. Ge gåvor och donationer

Förutom att dela ut din egendom till din familj, låter ett testamente dig också göra donationer till välgörande ändamål. När du upprättar ditt testamente, se till att du kontrollerar med de aktuella organisationerna om hur du skall formulera ditt testamente föra att de ska kunna ta del av det.

8. Du kan alltid uppdatera ditt testamente

När du väl har upprättat ett testamente kan det uppdateras när dina livsförhållanden förändras. Ditt senaste giltiga testamente antas vara det giltiga testamentet. Det finns många anledningar till att du kan behöva uppdatera ditt testamente. Exempel är födelsen av ett nytt barn, en släktings död och skilsmässa.

9. Undvik juridiska utmaningar

Ett giltigt testamente är ett bindande dokument som uttrycker dina önskemål när du inte längre är i närheten för att tala för dig själv. Om du har läst igenom hela den här artikeln förstår du förmodligen redan detta. Det är värt att betona bara en gång till. Ett väl utformat testamente minskar risken för juridiska krångligheter.

10. Morgondagen är inte utlovad

Ett testamente är ett viktigt dokument som fungerar som grunden för din bouppteckning. Dröj inte. När du väl går bort är möjligheten att upprätta ett testamente borta. Resultatet är ofta en hel del stress för dina överlevande familjemedlemmar i en mycket känslomässigt påfrestande tid.

Den här artikeln täcker bara tio anledningar till att upprätta ett testamente. Det finns fler, och du bör inte tveka att påbörja processen snart. Vi på Rättsakuten hjälper dig gärna. Kontakta oss redan idag.

Fredrik Jörgensen

Fredrik Jörgensen

[email protected]
070-7756334

Kontakta Rättsakutens jurister!